Chương trình Rằm tháng 7

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/8/2020 ĐẾN NGÀY 06/09/2020.

DO SỐ LƯỢNG CÓ HẠN, NÊN CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ KẾT THÚC TRƯỚC NGÀY 06/09.

KHÔNG ÁP DỤNG KẾT HỢP VỚI PHIẾU QUÀ TẶNG HAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ KHÁC.